" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Centre of support - Information of sosial frail groups

Basic institution of concretisation of MunicipalityΆs programmes of social policy is the Centre of Support - Information of Social Frail Groups.

The Centre nowadays constitutes a completely organised and modern Centre of benefit of Social Services suitably adapted in order to correspond in the requirements of modern society. The services of Centre are provided completely free of charge in all the citizens of Acharnes.

The breadth of activities of Centre constitutes important factor of its success towards citizens. It is next to the parent, school, child and to all social groups which require particular attention and concern, aiming at their smooth integration into the wider social total.

The following departments are in operation in the centre:

SOCIAL INTERVENTION AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT

Individual Advisory for all ages.

Group Advisory for parents, teachers as well as for special demographic groups.
Reticulation with community.

SPEECH THERAPY


The centre provides speech therapy to children with:
Phonological deficiency
Evolutionary Disturbance of Articulation
Disturbance of Speech Flow (stutter)

LEGAL SUPPORTInformation and Advisory on issues:
Family
Labour
Housing Loan
Greeks of Abroad – Repatriated
Urban and Municipal Status
Delinquency

For more information
Centre of Support – Information of Social Frail Groups
2 Square of Agios Nikolaos (Old Town Hall)
Acharnes – P.C. 136 71
Tel.: 210 - 2445778 / 2403182
FAX : 210 - 2403182
E-Mail : kypeko@in.gr
www.kypeko.gr
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +