" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Centre of children's creative occupation

In the Enterprise of Public Benefit of Education and Culture of Acharnes Municipality is in operation the Centre of ChildrenΆs Creative Occupation in the frames of Programme “Development of Human Potential” of Organization of WorkersΆ Home.

It is addressed to children of 6 to 12 years old and is working daily from 15:00-20:00 and Saturday from 9:00-14:00.

Aim of the centre is the creative occupation of children offering:
- The opportunity of having fun and being expressed creatively activating their imagination and creative mood
- The possibility of interacting with other children.

The centre is staffed with an Educator, Theatrologist and Auxiliary Personnel.
It is accommodated in the building of Day Nursery of Agia Anna: Address: 84 Samou str., Agia Anna region, telephone: 2102321015

Registrations are taking place after an application of those interested to the Organization of WorkersΆ Home which chooses the children who will participate in the programme and pays their board fees.

For more information about registrations, supporting documents, etc: www.oee.gr or www.kepeda-acharnai.gr
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +