" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Social Solidarity

The human and the problems which some one faces nowadays are found in the epicentre of social policy of Municipality of Acharnes. Effort of our structures is the bluntness of inequalities, the ensuring of equal opportunities and the fighting of social exclusion, through the concretisation of action and initiatives which attempt to limit the discriminations and ensure the equivalent access of citizens in social goods, services and employment. At the same time, is systematically aimed the socio-economic incorporation and the labour integration of socially frail groups.

The services are provided in areas suitably shaped and accessible with experienced, specialised personnel, ready to help in the solution of every problem the citizen faces.

All the actions have been designed in order to cover the needs of all population and age groups.

 

See Also


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +