Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης(Δικαιολογητικά που απαιτούνται)


Εκδίδεται και χορηγείται αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως, για κάθε νόμιμη χρήση.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:
Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του ή οι συγγενείς.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως, μπορεί να χορηγηθεί και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:
1. Έχει έννομο συμφέρον
2. Eνεργεί κατ' εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.