Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Αίτηση για καταχώρηση ανελκυστήρα(Δικαιολογητικά που απαιτούνται)


 

1.     Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)

2.      Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)

3.      Αντίγραφο οικοδομικής αδείας

4.      Μηχανολογικό σχέδιο

5.      Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα

6.      Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86:

(α) Ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα

(β) Ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα

(γ) Ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα (εις διπλούν)

(δ) Ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα  (εις διπλούν

7.      Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα

8.      Πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου:

(α) Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα (εάν απαιτείται)

(β) Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη

(γ) Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ (εάν απαιτείται)

(δ) Βεβαίωση τελικού ελέγχου (εάν απαιτείται)

(ε) Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας (εάν απαιτείται)

 
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.