Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013Όπως εγκρίθηκε με την με αριθμό 46/21.02.2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Μετά την με αριθμό 338/12.10.2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου η οποία εξειδικεύτηκε σε Αξονες, Μέτρα και Στόχους για το διάστημα της θητείας της παρούσας Διοίκησης και εγκρίθηκε η ΒΆ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σκοπός των ετησίων προγραμμάτων δράσης είναι ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός και η εξειδίκευση ανά έτος, των δράσεων που προβλέπονται στο τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Το  Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει :

 Τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως έχουν ιεραρχηθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου

 νέες δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίες εντάσσονται στην γενική στρατηγική του Δήμου

 τις δράσεις – λειτουργίες του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου (λειτουργικές δαπάνες),

 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2013 αναλύεται σε 2 τμήματα και τα παραρτήματα Α & Β:

Τμήμα 1 : Λειτουργίες των Οργανικών μονάδων

Τμήμα 2 : Δράσεις των υπηρεσιών υλοποίησης (χωρίς δαπάνη)

Παράρτημα Α : Τεχνικό Πρόγραμμα 

Παράρτημα Β : Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών

 

 


 

Σχετικά Αρχεία

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.