Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Φαρμακείο


 

 

 Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σας κάνουν γνωστή την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αχαρνών, που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας (09) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Προκειμένου να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο από 11/05/2020 έως 12/06/2020 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Τ.Κ. 13673), και να καταθέσουν σχετική αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών τόσο σε φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα όσο και σε υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Αχαρνών και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΚΕΑ κλπ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Επισυνάπτεται το έντυπο με τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια , η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση.

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Ευστάθιος Τοπαλίδης

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.