Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Επιγραφικό Μουσείο
Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Επιγραφικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του  Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Τ.Κ.  106 82, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής  και  Τεχνικής  Υποστήριξης,  υπόψη  κας Ε. Παπαδοπούλου και κας Χ.. Κατσή    (τηλ. επικοινωνίας: 210-88.47.577).  

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τις  10/02/2020 έως και τις 19/02/2020.

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΖΥΒ4653Π4-ΠΓΩ

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.