Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου
Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων  για την υλοποίηση της δράσης « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι Ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας»  Δήμου  Περιστερίου  Πλατεία Δημοκρατίας  (Νέο  Δημαρχιακό  Μέγαρο) Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  (2ος Όροφος Β7 Γραφείο), υπόψιν κας Νικολέτας Νικολακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-5701078& 210-5701198).   

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 18/01/2020 και λήγει την 27/01/2020.

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΓΡΟΛΥΘ-Δ7Μ

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.