Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου
Ο Δήμος Αχαρνών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 579/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημερομηνία παράδοσης.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο CPV:  09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 267.840,00 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.  

Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει εκδοθεί η με αρ. Α-1246/2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «82939».

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28/01/2020 & ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 03/02/2020 & ώρα 15:30 μ.μ.

Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά–Τεχνική Προσφορά): 10/02/2020 & ώρα 10:00 π.μ.

Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τόπος παράδοσης είναι το Δημοτικό Γκαράζ (Κωδικός NUTS: EL 305).

Η παράδοση του είδους θα γίνεται περιοδικά εντός (3) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). ¶μεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο.

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΤΕΥΔ.doc
  • ΤΕΥΔ.pdf

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.