Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών
Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων  (64) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών,   που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 117 42, υπόψη κου Κοσσυφίδη Κων/νου, κας Σεπετή Γεωργία και κου Τσαμαλδούπη Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας: 210 9225114-210 9238724 εσωτ: 209-205-207).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τις  24/12/2019 έως και τις 02/01/2020.

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜ7Κ4653Π4-ΒΔ2

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.