Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη προσωπικού στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.


  

       Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γεώργιος Ποιμενίδης και το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό» στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής Ένταξης 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, απευθύνοντας τη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019», υπόψη κας Φ. Γκούζου (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744, πληροφορίες κατά τις ώρες 09:00 – 14:30).

 

Από 04/05/2019  έως  13/05/2019.

 

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΨΜ465ΖΩ5-Ξ62.

 


 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.