Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 τουΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


 

 

 

 

 

 

 


      

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γεώργιος Ποιμενίδης και το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527, Αθήνα, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν Κας Πουπάκη (Τηλ. Επικοινωνίας:213-1307293).
 

Από 19/04/2019 έως 30/04/2019.

 Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.