Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” Ν.Π.Δ.Δ.


       

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γεώργιος Ποιμενίδης και το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκατόν εξήντα πέντε (165) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής μονάδας « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»   του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76 – Αθήνα, απευθύνοντας την στην Γραμματεία (Γραφείο 317), τηλ. Επικοινωνίας: 213 2041201.

Από   01/04/2019  έως   10/04/2019.

  Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΡΓ4690ΩΧ-ΞΘΓ.

 


 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.