Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


 

 

 

 Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γεώργιος Ποιμενίδης και το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριακοσίων σαράντα δύο (342) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Νομού Αττικής.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ  ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 (Πληροφορίες: κ. Στέφα ¶ννα, κ. Σεπετή Γεωργία και

κ. Τσαμαλδούπη Χρήστο, τηλ.: 210 8218628, 210 8211237 & 210 8252054).

 Από 20/03/2019  έως  29/03/2019.

 Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑΥ84653Π4-ΝΤ0.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.