Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων


 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Εμπορικές Αποθήκες και Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων" στην θέση Μπόσκιζα στην Λ. Πάρνηθας 308 του Δήμου Αχαρνών.

Σχετ: Το αρ. πρωτ. οικ. 193725/26-9-2017 (αρ. πρωτ. 60020/27-9-2017) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες, γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 193723/26-9-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

"Εμπορικές Αποθήκες και Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων» στην θέση Μπόσκιζα στην Λ. Πάρνηθας 308 του Δήμου Αχαρνών"

σύμφωνα με το έντυπο Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου (http://www.acharnes.gr/).

 

Τα έντυπα Δ11 πρέπει να σταλούν:

• από 29-9-2017 έως 2-11-2017 στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα  ή

• από 3-11-2017 έως 16-11-2017 στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 15451

Φορέας του έργου: "ΟΤΕ Α.Ε & COSMOTE Α.Ε"

Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αρμόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου της ΜΠΕ: Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433, 2ος όροφος, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-15:00 μμ. τηλ. 2106984302.

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  • ΕΝΤΥΠΟ Δ11

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.