Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Πρόσκληση διατύπωσης απόψεων για Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων


 


Ανακοίνωση περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός κέντρου εκπομπής» της εταιρείας «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» στην θέση «Όρνεο» του όρους Πάρνηθα.

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. οικ. 107106/25-5-2017 (αρ. πρωτ. 32891/25-5-2017) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες, γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 107084/25-5-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

«Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός κέντρου εκπομπής» της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στην θέση «Όρνεο» του όρους Πάρνηθα

σύμφωνα με το έντυπο Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου (http://www.acharnes.gr/).

Τα έντυπα Δ11 πρέπει να σταλούν:

• από 29-5-2017 έως 10-7-2017 στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα 

ή

• από 11-7-2017 έως 31-7-2017 στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα, ΤΚ 11473.

Φορέας του έργου: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτό τίτλο DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»

Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα, ΤΚ 11473.

Αρμόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί: Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, 2ος όροφος, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-15:00 μμ. τηλ. 2106984302.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

 

Σχετικά Αρχεία

  • Έμντυπο Δ11 διατύπωσης απόψεων
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων DIGEA

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.