Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017
Αχαρνές: 13-2-2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες.

Αναλυτικότερα σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση ΝΕΑΣ άδειας χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος
2. Δημοτική ενημερότητα
3. Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ.
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
5. Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα ή κάτοψη του χώρου.
6. Καταστατικό (εφόσον πρόκειται για εταιρία)

Για ανανέωση υπάρχουσας άδειας θα προσκομίζεται μόνο Δημοτική ενημερότητα σε ισχύ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν την έκδοση της σχετικής άδειας θεωρείται αυθαίρετη.

Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες θα χρεώνονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο πραγματικό τέλος χρήσης και επιπλέον θα του επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τη παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 1080/80 και το οποίο θα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από το τέλος ανάλογα με τη παράβαση.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας
Ειρήνη Λέκκα

παραθέτουμε υπόδειγμα αίτησης

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Υπόδειγμα αίτησης

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.