Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας


 

Προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, γνωστοποιείται η αρ. πρωτ. 140323/21-7-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
"Κομβικός σταθμός κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με κωδικό 1001009-ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ" σύμφωνα με το έντυπο Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου

Τα έντυπα Δ11 πρέπει να σταλούν:

• από 25-7-2016 έως 29-8-2016 στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα 
ή
• από 30-8-2016 έως 12-9-2016 στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 15451.

Φορέας του έργου: «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»

Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Αρμόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί:
Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής,
Πολυτεχνείου 4, 2ος όροφος, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-15:00 μμ.
τηλ. 2106984302

 

Σχετικά Αρχεία

  • Έντυπο Δ11
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.