Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ενημέρωση για τις υποτροφίες "Ροδίας Στριφτού"
 Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι σύμφωνα με το πλαίσιο του κληροδοτήματος "Ροδίας Στριφτού",  δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές  της Γ’ λυκείου του Δήμου Αχαρνών, με απολυτήριο λυκείου 18,1 και άνω και οπωσδήποτε  επιτυχόντες σε οποιαδήποτε σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., να θέσουν υποψηφιότητα για την υποτροφία που θα δοθεί σε 4 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Α.Ε.Ι. και σε 2 αποφοίτους που εισήχθησαν σε σχολή Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε  400 € μηνιαίως για 9 μήνες (1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Ιουνίου του κάθε  ακαδημαϊκού έτους) και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων των Σχολών τους.

Προκειμένου να έχει ευρεία απήχηση στους ενδιαφερόμενους και για την αποφυγή τυχόν αδικιών, ο Δήμος Αχαρνών έχει ενημερώσει και εγγράφως τους Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου Αχαρνών, ώστε να λάβουν γνώση, αφενός οι απόφοιτοι των ετών 2014 και 2015 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ώστε να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και αφετέρου  οι  τελειόφοιτοι έτους 2016-2017.

Η προκήρυξη των υποτροφιών θα  πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους και θα δημοσιευτεί στον Τύπο.

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.