Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 περ.η, του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄/31-12-2003), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 παρ.1 περ.θ, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/8-8-2014) υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) είναι:

Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη (τακτικά & αναπληρωματικά) των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, οι Γενικοί Διευθυντές των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των αμιγών ή μεικτών Δημοτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω ΟΤΑ και των Συνδέσμων Δήμων καθώς και οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων & Διευθύνσεων των Δήμων.

Η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά από την απώλεια ή τη λήξη της.

Οι υπόχρεοι εκτός από την ετήσια δήλωση υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους (άρθρο 229 Ν. 4281/14 – ισχύς από 1/1/2015).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Βασιλίσσης Σοφίας 11, 4ος Όροφος γρ. 414, Τ.Κ 10671, Αθήνα).


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

.
 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.