Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Μελέτη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κρήτης
 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες, γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 108934/28-5-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:


 
"ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"
Α.Σ.Π.Η.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
[συμπιεσμένο αρχείο ZIP | μέγεθος: 1,2 GB]

 

σύμφωνα με το έντυπο Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου:

Τα έντυπα Δ11 πρέπει να σταλούν:

• από 2-6-2015 έως 13-7-2015 στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα  ή
• από 14-7-2015 έως 3-8-2015 στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα, ΤΚ 11473.

Φορέας του έργου: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.


Αρμόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί:
Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, 2ος όροφος, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-15:00 μμ. τηλ. 2106984302

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.