Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Προμήθεια Υλικών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


 

 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, κος Ιωάννης Κασσαβός, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) και της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης     (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Υλικών για την υλοποίηση της Πιλοτικής εφαρμογής στα πλαίσια του προγράμματος «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) - PROGRAMME MED 1C-MED12-48 στο οποίο ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει ως εταίρος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.247,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

 Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, 1ος όροφος - Αχαρνές) έως και την 23/04/2015, ημέρα Πέμπτη.


Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Πληροφορίες για την διενεργούμενη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλ.: 2132072469 και 2132415370.
 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Ιωάννης Κασσαβός

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.