Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ


 

   Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ" ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1) ενός ιατρού,  ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου  για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών" , που εδρεύει στις Αχαρνές συνολικής διάρκειας  ενός έτους . Αντικείμενό του θα είναι η εκτέλεση του έργου της συχνής παρακολούθησης της σωματικής υγείας των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου, με επίσκεψή του  δύο φορές το μήνα ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου.

Επίσης η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα βρεφονηπιακά τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12μηνη ,η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 7.920,00 € και η δαπάνη θα αντληθεί από τον ΚΑΕ 15.6117 οικονομικού έτους 2015.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΗΦΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.