Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου συνδέσεων αποχέτευσης


 

 

 

 

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (Τύπος  Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 139.801,76€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα & αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ & στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 22.799,87€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα & αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα μέχρι και την Πέμπτη 23/04/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2072436 & FAX επικοινωνίας 2102415537, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Α. Κολοκούρη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ, του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Τα τεύχη δημοπράτησης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (κύρια τάξη) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελεστεί παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252,03€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

 

o Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
Παναγιώτης Πολυμενέας
ο Δήμαροχς
Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

 
Ακολοθούν τα σχετικά αρχεία σε μορφή PDF
 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.