Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας


 


Ο Δήμαρχος Αχαρνών, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες, γνωστοποιεί την αρ. πρωτ. 13963/21-1-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

 

"ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΛΕΡΟ, ΚΑΛΥΜΝΟ ΨΕΡΙΜΟ ΚΑΙ ΚΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 348 MW ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ",

σύμφωνα με το έντυπο Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), το οποίο είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Έντυπο Δ11

Τα έντυπα Δ11 πρέπει να σταλούν:

  • από 22-1-2015 έως 5-3-2015 στην Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα  ή
  • από 6-3-2015 έως 27-3-2015 στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα, ΤΚ 11473.

Φορέας του έργου: «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε»

Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Αρμόδια υπηρεσία στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί: Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4, 2ος όροφος, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-15:00 μμ. τηλ. 2106984302, 2106914602.

 

o Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ο Δήμαρχος
Αχαρνών
Χαράλαμπος Ορφανίδης Γιάννης Κασσαβός

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Έντυπο Δ11

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.