Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Εξοικονομώ - Τεύχη Δημοπράτησης Υποέργου 3


 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

προκηρύσσει

  δημόσιο διαγωνισμό με  ανοικτή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής 19.747,69 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 06/06/2014.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, ύστερα από συνεννόηση.
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.
 

Οδός

:

Φιλαδελφείας 87  και Μπόσδα

Ταχ.Κωδ.

:

136 73

Τηλέφωνο

:

213 2072435 -213 2072439  

Fax

:

210 2415475

E-mail

:

meletes@acharnes.gr , ngeorgakopoulos@acharnes.gr

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.