Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών


Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;

Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά είναι μια νέα διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αποτελεί το πρώτο σημείο υποδοχής κι εξυπηρέτησης των πολιτών και το μέσο διασύνδεσής τους με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο. Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και συμπληρωματικά με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, η οποία και το εποπτεύει.

Σχεδιάστηκε από το "Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης", είναι ενταγμένο στον Αξονα Προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής" του Ε.Π. "Αττική" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας;

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις κεντρικούς άξονες:
• Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία µε Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.

Ποιος είναι ο στόχος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου;

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι εντελώς δωρεάν. Στόχος είναι η εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών, για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ειδικότερα, παρέχει:
- Πληροφόρηση και ενημέρωση.
- Συμβουλευτική υποστήριξη.
- Δράσεις ευαισθητοποίησης.
- Διασύνδεση µε φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
- Ολοκληρωµένη υποστήριξη στους ωφελούµενους του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της, έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές, καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του.
- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
- Ανάπτυξη δράσεων σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
- Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
- Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού.
- Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

Εφόσον δύναται, µπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόµενες υπηρεσίες.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά;

Ωφελούµενοι της δομής είναι πολίτες που κατοικούν στον ∆ήµο Αχαρνών και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος "Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης", καθώς και άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Που βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας και από ποιους στελεχώνεται;

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά συστεγάζονται με τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής στο ισόγειο του 1ου κτηρίου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα στο Δήμο Αχαρνών και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 έως 16.00.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγο, Διαμεσολαβητή, Παιδαγωγό, Επισκέπτρια Υγείας, Διοικητικό Υπάλληλο και Νοσηλεύτρια.


Ενημερωτικό φυλλάδιο
 


 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας:
Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα Αχαρνές
Τηλ. Προϊσταμένης  2132123111
Τηλ.: 2132123104 / 2132123112 / 2132123114 -115 / 2132123120

Ψυχολόγος: κα. Αικατερίνη Μέγα τηλ : 2132123115
Email: kentrokoinotitas@acharnes.gr

 

 

 

 

Δείτε επίσης

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.