Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Πολιτική Προστασία

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

۰ Εχει την κύρια ευθύνη για την Πολιτική Προστασία και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ.

۰ Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την Πολιτική Προστασία της πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων περιστατικών.

۰ Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

۰ Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής , στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή του Δήμου.

۰ Μεριμνά για τον συντονισμό της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου , μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις θεομηνίες) που απειλούν τη ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες , σε εφαρμογή των σχετικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών.

۰ Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την εκπόνιση μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας της πόλης.

۰ Τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν την πόλη, αιτημάτων πολιτών για βοήθεια, πόρων που διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, υλικά κλπ).

۰ Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και θεομηνιών.

 

Χώροι καταφυγής Δήμου Αχαρνών
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

τηλέφωνο: 210 2435 665
fax: 210 2435 667


Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
www.civilprotection.gr


 

 

 

Δείτε επίσης

1 2
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.