Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα εξωτερικών Συνεργείων Η/Μ  

Τμήμα Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

i. Εισηγείται για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

ii. Μεριμνά για τη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου συνεργαζόμενο προς τούτο με το Γραφείο ελέγχου υποδομών.

iii. Το τμήμα αυτό με τους διατιθέμενους συντηρητές, εσωτερικούς και εξωτερικούς, επισημαίνει και διενεργεί την αποκατάσταση βλαβών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια. Προγραμματίζει και εκτελεί τακτική αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού τόσο των

οδών, όσο και των πλατειών, πεζοδρομίων κ.λπ. Μεριμνά επίσης για αντικατάσταση των όποιων φθαρμένων οργάνων τους. Με τους διατιθέμενους συντηρητές διενεργεί τακτικούς ελέγχους στα αντλιοστάσια που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα πάρκα και μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων τους και των οργάνων αυτών.

iv. Μεριμνά για την μικροφωνική κάλυψη των υπαιθρίων εκδηλώσεων του Δήμου, την συντήρηση των μικροφωνικών συστημάτων, την καλή λειτουργία αυτών, καθώς και εκείνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στα δημοτικά κτίρια. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς για την άρτια

διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

v. Πραγματοποιεί τον φωτεινό εορταστικό στολισμό της πόλης κατά την διάρκεια των εορτών.

vi. Εισηγείται για την προμήθεια και μεριμνά για την παραλαβή, οργανωμένη αποθήκευση και κατανομή εργαλείων, υλικών, ανταλλακτικών και μέσων και την έντεχνη και ορθολογική ενσωμάτωση των υλικών επιτόπου.

vii. Τηρεί τεχνικό αρχείο (αναλώσεις υλικών απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους) όλων των ανωτέρω συντηρήσεων ενημερώνοντας το γραφείο ελέγχου υποδομών του τμήματος Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία.

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.