Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Αντιδημαρχία Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

 

 

1.  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

 
α. Γραφείο Δημοτολογίου
 ۰ Ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια και άλλη συναφή νομοθεσία ενεργεί κάθε διαδικασία για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, μεριμνά για την καταχώριση των μεταβολών λόγω γέννησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρόνυμου, κυρίου ονόματος και άλλων στοιχείων.
 ۰ Τηρεί φακέλους οικογενειακών μερίδων.
 ۰ Τηρεί βιβλίο οικογενειακών μερίδων που ενημερώνονται με όλες τις μεταβολές.
 ۰ Καταχωρεί τα ανωτέρω σε Η/Υ κατά αύξοντα αριθμό Ο.Μ.
۰  Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά για  ταυτότητα για σχολική χρήση, πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, για στρατολογία , εγγυτέρων συγγενών και για κάθε άλλη χρήση.
۰Εκδίδει αποφάσεις δημάρχου για κάθε μεταβολή, εγγραφή     μεταδημότευση.
۰Μεριμνά για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών για οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση των δημοτών.
۰ Εκδίδει αποφάσεις αλλαγής επωνύμου, πρόσληψης πατρωνύμου,   επωνύμου πατρός , εξελληνισμό επωνύμου.
۰ Ενεργεί σε αυτεπάγγελτες αναζητήσεις εγγράφων.
۰ Διεκπεραιώσει αλληλογραφίες με άλλους Δήμους και υπηρεσίες καθώς και τα ΚΕΠ. 
 
β. Γραφείο Μητρώων Αρρένων
۰ Καταρτίζει τα ετήσια μητρώα αρρένων σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης δημοτών μας από όλους τους Δήμους της Ελλάδας, αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ενημερώνει αυτά με τις μεταβολές που γίνονται πάντα με απόφαση Περιφερειάρχη.
۰ Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγγραφή αδήλωτων , την διαγραφή διπλών εγγραφών.
۰ Τα μητρώα αρρένων τηρούνται με επιμέλεια-υπευθυνότητα και σε καλή      κατάσταση. 
۰ Εκδίδει πιστοποιητικά μητρώων αρρένων, ανυπαρξίας, θανάτων,  ταυτοπροσωπίας για στρατιωτικές σχολές.
۰ Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες.
۰ Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.
 ۰ Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για πάσης φύσεως μεταβολές, όπως επιδιορθώσεις επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου, τόπου γέννησης, διαγραφή λόγω θανάτου, αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης, υιοθεσίας.
 
γ. Γραφείο Εκλογικών
۰ Επιμελείται της εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Δήμο από τον εκλογικό νόμο.
۰ Τηρεί τους ηλεκτρονικούς εκλογικούς καταλόγους και φροντίζει για την κατά νόμο δίμηνη αναθεώρηση αυτών, περιλαμβάνοντας σε αυτούς τις διαγραφές, τις νέες εγγραφές, τους ετεροδημότες και αλλοδαπούς εκλογείς και όλες τις μεταβολές του δημοτολογίου που συμβαίνουν σε κάθε δίμηνη αναθεώρηση.  
۰ Φροντίζει ή επιμελείται, μαζί με τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών για την διεξαγωγή εκλογών.
 
 δ. Γραφείο Ιθαγένειας
۰  Εφαρμόζει τις διατάξεις σχετικά με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
۰  Παραλαμβάνει τις αιτήσεις ιθαγένειας, ελέγχει τα δικαιολογητικά και     τα αποστέλλει στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.     
۰   Συντάσσει την δήλωση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
۰   Τηρεί πρωτόκολλο αιτήσεων και ευρετήριο αυτών για την κατάθεση δικαιολογητικών για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς επίσης και πρωτόκολλο για την δήλωση πολιτογράφησης. 
 
ε. Γραφείο Πολιτικών Γάμων
۰Τηρεί   πρωτόκολλο   αιτήσεων για την   τέλεση   πολιτικών και θρησκευτικών γάμων καθώς επίσης αρχείο και ευρετήριο για αυτά
۰ Τηρεί βιβλία τελέσεως και δηλώσεως πολιτικών και θρησκευτικών γάμων.
۰ Επιμελείται κάθε απαιτούμενη ενέργεια  μέχρι την τέλεση των πολιτικών   γάμων από το Δήμαρχο ή εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο.
۰Διενεργεί τη διαδικασία τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.    
           
στ. Γραφείο Ληξιαρχείου
۰ Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία καταγράφονται τα  ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής κοινότητας Αχαρνών (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, υιοθεσίες, αναγνώριση, σύμφωνα συμβίωσης, εκθέσεις) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
۰ Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων  ληξιαρχικών γεγονότων.
۰ Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.  
۰΄Εκδοση αδειών ταφής
۰  Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για τις γεννήσεις,   γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην Περιφέρεια του Δήμου.
۰  Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρών/αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά.
۰  Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.2042/22-10-2014 Απόφαση Δημάρχου ο πρώτος αποφασίζει την ανάθεση υπογραφής στον Αντιδήμαρχο κο Αναστάσιο Χίο, των αποφάσεων αλλαγής επωνύμου-εξελληνισμού επωνύμου- εξελληνισμού κυρίου ονόματος, των ανακοινώσεων των αποφάσεων αυτών για δημοσίευση  σε εφημερίδα (του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου).
 
2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
۰Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου. 
۰Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
۰Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 ۰Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 ۰ Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Τμήματά της.
 ۰Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες   του Δήμου. 
                   αα)  Γραφείο Γραμματείας 
                   ββ)   Γραφείο Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων 
                   γγ)   Γραφείο Ενημέρωσης Δημοτών-Τηλεφωνικό Κέντρο.
                   δδ)  Γραφείο Αρχείου
 
3. Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
۰Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του.
۰ Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφορμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
۰ Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
۰ Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της διοικητικής ενότητας Θρακομακεδόνων και ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.
۰ Μεριμνά για τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 ۰ Φροντίζει για το διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση προαγωγή, μετάταξη, αναγνώριση προυπηρεσίας και λύση της υπαλληλικής σχέσης όλου του προσωπικού, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου και για την ενημέρωση του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης προσωπικού , επί των θεμάτων αυτών.
۰ Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού (κλιμάκια, χρονοεπιδόματα,   άδειες, ασθένειες αποζημιώσεις κλπ) φροντίζει για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού επί των θεμάτων αυτών.
۰ Τηρεί τα μητρώα προσωπικού κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και βαθμό, παρακολουθεί τις επερχόμενες σ’ αυτά μεταβολές.
Εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.
۰ Εφαρμόζει τις αποφάσεις των οργάνων που ασκούν Πειθαρχικό ΄Ελεγχο και τις διαβιβάζει στα δευτεροβάθμια όργανα αφού ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τους ατομικούς τους φακέλους.
۰Συντάσσει υπομνήματα σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας.
۰ Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
۰ Τηρεί Αρχείο όλων των αποφάσεων που εκδίδει και των λοιπών εγγράφων (πρωτότυπα) καθώς και Ηλεκτρονικό Αρχείο.
۰ Επιμελείται για την εφαρμογή όλων των Νόμων Διαταγμάτων και Εγκυκλίων που αφορούν τους υπαλλήλους.
۰ Συντάσσει κατά νόμο τους πίνακες αρχαιότητας των υπαλλήλων.
۰ Εφαρμόζει το Πειθαρχικό Δίκαιο που αφορά το Προσωπικό, συντάσσει  υπομνήματα κατά την άσκηση των ένδικων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
                 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.2042/22-10-2014 Απόφαση Δημάρχου, ο πρώτος αποφασίζει για την ανάθεση της υπογραφής στον Κο Αναστάσιο Χίο των αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή  χωρίς αποδοχές καθώς και υπογράφει τις αποφάσεις περικοπής αποδοχών του τμήματος αυτού.
 
4.  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής   
Ενότητας Θρακομακεδόνων .
α. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα γραφεία της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
β. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Δημοτικής Ενότητας.
γ. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
δ. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
ε. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
στ. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.    
                αα.  Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτικής Ενότητας  Θρακομακεδόνων
                ββ.  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.