Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης

 

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου αφορούν την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης μας, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων και την ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης αφορούν τον εξωραϊσμό και την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ).
Στην βάση των περιβαλλοντικών δράσεων μεριμνά για την μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης αλλά και την εφαρμογή μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου.

 
Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος βασική μέριμνα της Διεύθυνσης είναι η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.
 
Ενημερώνει τους ιδιόκτητες για την υποχρέωση καθαρισμού των ακάλυπτων χώρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει την σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες.
 
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτει  η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και των στερεών αποβλήτων με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών αποβλήτων 
(συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
 
Παρακολουθεί επίσης  την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του Περιαστικού Δάσους και δασικών περιοχών στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου.     
 
Επίσης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τα σχολεία του δήμου μας, υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για την γνώση και προστασία του περιβάλλοντος με διάφορες μορφές εκδηλώσεων.
 
Όσον αφορά την συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Καλλικρατικού Δήμου Αχαρνών και Θρακομακεδόνων στις αρμοδιότητες της διεύθυνσης περιλαμβάνονται η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου (φύτευση, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ) με τα κατάλληλα συνεργεία της Διεύθυνσης μας.
 

Τέλος σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής συμμετέχουμε σε διαδικασίες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (διανομή αγαθών, προμήθεια καυσόξυλων κλπ).

 

 

 

Δείτε επίσης

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.