Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Σκοπoί της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μεριμνά για τη λειτουργία  των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων φορέων σχετικά με τα προβλήματα και της ανάγκες των ηλικιωμένων.
  • Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας. Η ΔΗ.Φ.Α φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την  ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των παιδιών, ώστε αυτά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Η εκπόνηση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σασαρίδης Κων/νος

TAKTIKA ΜΕΛΗ : Ρούσσας Κων/νος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Παλιούρας Αντώνιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Σεληνά Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Κατάρας Αναστάσιος, Φλουρή Αναστασία, Τσιώλης Αλέξανδρος, Κούτας Κων/νος, Πανταλούδη Ελένη, Μέλος Δημότης (χρήστης υπηρεσιών του ΚΑΠΗ)*, Μπίστας Σωτήριος, 

β) Αναπληρωματικά Μέλη: Σαχσανίδη Ελένη (Πλειοψηφία), Μιχαηλίδης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Κατσούρος Σπυρίδων, Κοσμίδου Λουΐζα, Γκιζέλης Γεώργιος, Μπράχου Αναστασία, Μπαλή Ειρήνη, Αρβανίτης Γεώργιος, Μότσια Ελένη, Τραβασάρος Αθανάσιος, Νίκας Ιωάννης, Δημότης χρήστης υπηρεσιών του ΚΑΠΗ)*, Παπαστάθη Παρασκευή.

 

* Στη θέση του Δημότη χρήστη υπηρεσιών του ΚΑΠΗ θα οριστεί μέλος του Δ.Σ.στην ΔΗΦΑ μετά τις εκλογές του νέου οργάνου για το Δ.Σ. των ΚΑΠΗ.


Επικοινωνία: 
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 39, 13673, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 210 2477900, 210 2406630
E-mailnpdd.11@gmail.com  | Web: www.difa.gr

 

Δείτε επίσης

1 2
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.