Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα

Ο Δήμος Αχαρνών σε μια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας και στην προσπάθεια του να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας δημιούργησε το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας το οποίο παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία προς όσους ενδιαφέρονται για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Δίνει τη δυνατότητα της πληροφορίας σε επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας πηγές χρηματοδότησης κ.α. να βελτιώσουν την ανάπτυξη της επιχείρηση τους.

Επίσης ο Δήμος έχοντας σαν στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την καλύτερη ενημέρωση των Επαγγελματιών δημιούργησε το Μητρώο Τοπικών Επαγγελματιών με σκοπό αυτοί να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τους διαγωνισμούς του Δήμου έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτούς.

Το Γραφείο Απασχόλησης
Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
Επίσης το γραφείο παρέχει:
1. Εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετούμενου (πλήρη  καταγραφή  προσωπικών στοιχείων, προτιμήσεων, προσόντων, εμπειριών ενδιαφερόντων).
2. Συμβουλευτική για τη μέθοδο αναζήτησης εργασίας
3. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
4. Προετοιμασία για συνέντευξη σε εργοδότη.
5. Ενημέρωση και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (έκδοση κάρτας ανεργίας, παραπομπή στο ΚΠΑ, ενημέρωση για προγράμματα προώθησης στην απασχόληση).
6. Ενημέρωση για τη διαδικασία αναγνώρισης και ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
7. Σύζευξη ανέργων με προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ανάλογα με τα προσόντα τους.
8. Ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
9. Υποστήριξη για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας.

Το γραφείο έχει αρμοδιότητες:
1. Να μεριμνήσει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ψηφιακής πληροφόρησης και δικτύωση.
2. Να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και τις ειδικές ανάγκες και  τα εμπόδια που έχουν οι ΜΜΕ στον Δήμο Αχαρνών.
3. Να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στις εταιρείες με έδρα το Δήμο.
4. Να πληροφορήσει για τις πηγές και μορφές χρηματοδότησης  ώστε να είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τον επιχειρηματία ή για όποιον ενδιαφέρεται να επιχειρήσει.
5. Νόμους και διατάξεις ώστε να υπάρχει ένας οδηγός για τον επιχειρηματία, υποψήφιο ή μη. 
6. Εκδηλώσεις και  σεμινάρια  που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την κατάρτιση.
7. Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.
8. Να καταγράφει και να αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραφείο Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
Τηλ: 2132072424 | E-mail : antidtopanapt@acharnes.gr

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
Τηλ.: 2132072385, 2132072506 | E-mail : ezoma@acharnes.gr


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Δείτε επίσης


 

Δείτε επίσης

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.