Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Υπηρεσίες - Διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα - 13673
Τηλ. Κέντρο: 213-2072300, 213-2072301, 213-2072302

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους - 13676
Τηλ. Κέντρο: 213-2140300

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

● ΚΕΠ 0219 Κεντρικό Μενίδι (Ωράριο λειτουργίας 08:00 - 19:30, Σάββατο 08:00-13:30)
Αρχαίου Θεάτρου 35Α (πρώην Σαλαμίνος) - 13674 Αχαρνές
Τηλ. : 213-2060200-210, FAX: 213-2060212 - 211

● ΚΕΠ 0219Π Αγίου Διονυσίου (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 15:00 )
Αγ. Διονυσίου 40 - 13672 Αχαρνές
Τηλ. : 210-2476059, FAX: 210-2444020

● ΚΕΠ 219ΠΓ Αγίας 'Aννας (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 15:00 )
(Νίκου Καζαντζάκη 13Α, Εργατικές Αγ. 'Αννας)

Τηλ. : 210-2315009, FAX: 210-2315069

ΚΕΠ 0219ΠΒ Κόκκινου Μύλου (Ωράριο λειτουργίας 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00-13:30)
Φιλαδελφείας 217 - 13671 Κ.Αχαρνές (κτίριο ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου)
Τηλ.: 213-2048480, FAX: 210-2320040

ΚΕΠ 1041 Θρακομακεδόνων (Ωράριο λειτουργίας 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00-13:30)
Πλατεία Αριστοτέλους - 13676 Θρακομακεδόνες
Τηλ. : 213-2140317, 213-2140315, 213-2140303 FAX: 213-2140301

ΚΕΠ 219ΠΔ Ολυμπιακού Χωριού (Ωράριο λειτουργίας 07:30 - 15:00)
Πύρρου Δήμα 4 - 13677 Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ. : 210-2447858, FAX: 210-2468503

 

 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

213 2072 450

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

213 2072 451

Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

213 2072 527 - 523

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού

210 2463 171

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων

213 2072 399

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

213 2072 460 - 461

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων

213 2072 515

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

210 2435 665 
 

Δημοτική Αστυνομία
 

213 2072 472 (8:00 - 14:00)

Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 2ος όροφος
 
 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

213 2072 456

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης

213 2072 316

Τμήμα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων - Διεθνών Σχέσεων

213 2072 517

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

213 2072 390

Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

210 2445 457

Τμήμα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού

210 2445 454


 

 

Διεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

213 2072 371

Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

213 2072 330

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

213 2072 420

Τµήµα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού

213 2072 324

Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού

213 2072 391

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

213 2140 302

Τµήµα Υποστήριξης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

213 2072 317

Διεύθυνση ΚΕΠ

2132060200

 
 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

213 2072 351

Τµήµα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

213 2072 363

Τµήµα Εξόδων

213 2072 422

Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής Λογιστικής 213 2072 363
Τµήµα Εσόδων
 
213 2072 350

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων

213 2072 361

Τµήµα Ταμειακής Υπηρεσίας

213 2072 342

Τµήµα Προμηθειών
 
213 2072 469

Τµήµα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού - Αποθήκης

213 2072 507


 

 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

213 2072 476

Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα - 1367387 & Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών) 
(Βάσει τη απόφασης 284/2017 του Δημάρχου Αχαρνών η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ΔΕΝ θα λειτουργεί για το κοινό κάθε Πέμπτη
λόγω επιτακτικών και επειγουσών αναγκών)

Τµήµα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

213 2072 503

Τµήµα Πολεοδομικών Εφαρμογών

213 2072 412

Τµήµα Αυθαίρετης Δόμησης και Ελέγχου Επικίνδυνων - Ετοιμόρροπων Κατασκευών

213 2072 512 & 213 2072 500


 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

213 2072 441

Τμήμα Επίβλεψης Έργων

213 2072 481

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία

213 2072 481

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό

213 2072 445

Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων

213 2072 442

Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης

213 2072 443

Τμήμα Επίβλεψης Μελετών

213 2072 436

Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής

213 2072 446

Τμήμα Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 213 2072 305

 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

213 2072 542

Τµήµα Περιβάλλοντος

213 2072 304

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού

213 2140 306

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)

213 2072 303

Τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

213 2072 447


 

 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

213 2072 388

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού

213 2140 307

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)

210 2404 429

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκοµιδής Ανακυκλώσιµων Υλικών

213 2072 423

Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

213 2072 471


 

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

213 2123 123

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής

231 2123 128

Τµήµα Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής  Προστασίας

231 2123 127

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της Δηµόσιας Υγείας

231 2123 106


 

 

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

213 2072 426

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης

213 2072431 – 501

Τµήµα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς

213 2072 326

Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας

210 2322 878

Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης

213 2072 538

Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 213 2072 501

 

 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

213 2072 441

Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

213 2072 382 – 213 2072 384

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης

213 2072 385

Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας

213 2072 389

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

 

ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.

EMAIL

1.

Φανή Κορδατζή

2132072-330

fkordatzi@acharnes.gr

2.

Βασιλική Ασκαρίδη

2132072-331

vaskaridi@acharnes.gr

3.

Ζωή Εφραιμίδου

2132072-335

zefraimidou@acharnes.gr

4.

Νεκταρία Πέτσα

2132072-333

npetsa@acharnes.gr

5.

Χρυσαυγή Αγά

2132072-334

aaga@acharnes.gr

6.

Αναστάσιος Βάσσιος

2132072-336

avasios@acharnes.gr

7.

Έλένη Μαργέτη

2132072-332

emargeti@acharnes.gr

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

 

 

1.

Μαρία Παγκάλου

2132072-318

mpagkalou@acharnes.gr

2.

Ελένη Μιχαηλίδου

2132072-546

emichailidou@acharnes.gr

FAX: 213-2072339


 
   

Συμπαραστάτης του Δημότη
& της Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών


Τηλ.: 213 2072432 | Φαξ : 210 2464022 | e-mail: symparastatis@acharnes.gr


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης


 

Σχετικά Αρχεία

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.