Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Έτοιμος για τη διενέργεια Δημοτικών Συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμος Αχαρνών


 

Σε ετοιμότητα για την πραγματοποίηση των επόμενων Δημοτικών Συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης είναι πλέον ο Δήμος Αχαρνών. Όπως είναι γνωστό, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του αριθ.55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.  

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες προκειμένου οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:presence που έχει δοθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς χρήση από όλους τους φορείς του Δημοσίου. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να εξυπηρετεί τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, που είναι από τα πιο πολυπληθή με 45 αιρετούς εκπροσώπους. 

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, όπως άλλωστε συνέβη και στους μεγαλύτερους δήμους (μεταξύ αυτών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Περιστέρι, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα αλλά και σε πολλές δεκάδες μικρότερους) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Ο Δήμος Αχαρνών αξιοποιεί την τεχνολογική δυνατότητα που παρέχεται και είναι σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ούτως ώστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν και προφορικά τις απόψεις τους ιδίως μάλιστα σε σημαντικά θέματα, όπως είναι αυτά της ψήφισης της Προγραμματικής Σύμβασης και του Προϋπολογισμού, που θα έρθουν στα επόμενα Συμβούλια. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας. Κάθε φορέας ορίζει συντονιστή με αρμοδιότητες τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία των τηλεδιασκέψεων, την πρόσκληση των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, τίθεται πλέον προς χρήση από το Δήμο.

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.