Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοίνωση πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αχαρνών


 

 

 Ο Δήμαρχος Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 64/17-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩ5ΩΨ8-0Χ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μηνών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.206 του Ν. 3584/2007 και τις από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Δείτε στα συνοδευτικά αρχεία την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Πρόσληψης και το Έντυπο Αίτησης.

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.