Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Πρόσληψη Μόνιμου προσωπικού και Αορίστου Χρόνου στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής & στα Νομικά Πρόσωπα αυτού


 


Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός & ο Αντιδήμαρχος Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Παλιούρας Αντώνιος, σας ενημερώνουν για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού & προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής & στα Νομικά Πρόσωπα αυτού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη, πρέπει:

       Ι. Να συμπληρώσουν & να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Ιουλίου ημέρα Τρίτη & λήγει στις 26 Ιουλίου  2017, ημέρα Πέμπτη & ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

       ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. - Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017 - Τ.Θ. 14.308- Αθήνα Τ.Κ. 115.10  αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε ,σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά  όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.  Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης  Ιουλίου 2017, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

          Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  www.asep.gr.

 

 

 


 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.