Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Προκήρυξη καθαριστριών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΑΔΑ: ΩΣΩ9ΟΞ84-ΜΚΧ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

● Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. του Ν. 34 3/200 υπό τον τομέα στ' οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.

● Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

● Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 34 3/200 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

● Τις διατάξεις του ΕΚ 318/25-02-2011 (τ. ) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

● Τις διατάξεις του ΕΚ 141 (τ. ). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.

● Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90

● Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90

● Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 ( ΕΚ 47/11-05-2015 τ.Α ).

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση 52 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό τος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, από την Δευτέρα 17-7-2017 ως και την Παρασκευή 21-7-2017 και ώρες 9:00 έως 12:00 π.μ., Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

● Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.

● Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.

● Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.

● Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

● Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και 2132072434

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.