Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Προκήρυξη θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Έχοντας  υπόψη:

1.       Τις διατάξεις των άρθρων 14, 77 και 93 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.       Τη με αρ. 59/74896/30-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.(ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Χ5)

3.       Τη με αρ. πρωτ.: 27230/7-6-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.(ΑΔΑ: 4Α3ΩΚ-Γ0).

Προκηρύσσουμε τη πλήρωση, δι’ εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση - δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης και κατατίθενται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης, κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.
 

Υπενθυμίζεται ότι, οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και εγκυκλίους.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες και έντυπο αίτησης - δήλωσης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 15:00 από το Γραφείο Δημάρχου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου του Δήμου Αχαρνών. Διεύθυνση: Φιλ/φείας 87 & Μπόσδα.

Αρμόδια: κα Μπόθου Ευφροσύνη.,  Τηλέφωνο: 2132072457.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ  

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ:

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.