Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Λίστα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

 
Για να δείτε τις αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει στο δήμο μας καθώς και να παρακολουθήσετε τη πορεία τους, επιλέξτε το παρακάτω εικονίδιο:
 
Επιτρεπόμενες ενέργειες επί των αιτήσεων:
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Κατέβασμα αρχείου
On line υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις που εμφανίζονται με το σχετικό εικονίδιο θεωρούνται κλειδωμένες και δεν μπορείτε να τις επιλέξετε. Aπαιτούν την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Πύλη ως απλό μέλος ή ως πιστοποιημένος / ταυτοποιημένος χρήστης.
Γενικά Αιτήματα
Γενικά Αιτήματα - Καταγγελίες 
Δημοτολόγιο
Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου 
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιο 
Δήλωση γέννησης σε δημόσια αρχή 
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου 
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών 
Διόρθωση Κυρίου Ονόματος 
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων  
Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικου σε Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον Δήμο ή Κοινότητα 
Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό Δήμο ή Κοινότητα εκτός των Δήμων ή Κοινοτήτων καταγωγής των 
Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης  
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης για έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για Σχολική Χρήση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερομένου
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών 
Χορήγηση Πιστοποιητικού Μεταδημότευσης σε άλλο Δήμο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογία
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης Εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α
Διάφορα
Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Γενική Αίτηση Προνοιακών Επιδομάτων  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλών από εισφορά σε χρήμα με ληξιπρόθεσμες δόσεις για ακίνητο 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής εισφοράς για ακίνητο, λόγω επέκτασης Σχεδίου Πόλεως  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης οφειλής ή μη, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αίτηση για παραίτηση συντήρησης ανελκυστήρα 
Αίτηση για άδεια τοποθέτησης προστατευτικών τύπου (Π)  
Αίτηση για ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων  
Αίτηση για ανάληψη συντήρησης ανελκυστήρα 
Αίτηση για ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρα 
Αίτηση για αποκατάσταση βλαβών σε δημόσια και σχολικά κτίρια  
Αίτηση για αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού 
Αίτηση για αποκατάσταση τομής από εκσκαφή σύνδεσης αποχέτευσης  
Αίτηση για γενικά αιτήματα - καταγγελίες  
Αίτηση για διαγραμμίση διαβάσεων πεζών  
Αίτηση για διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα  
Αίτηση για επέκταση δημοτικού φωτισμού   
Αίτηση για επέκταση δικτύου ύδρευσης  
Αίτηση για κακοτεχνίες δρόμων - λάκκοι  
Αίτηση για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων  
Αίτηση για καταχώρηση ανελκυστήρα 
Αίτηση για κυκλοφοριακές - λεωφορειακές ρυθμίσεις ΟΑΣΑ  
Αίτηση για μονοδρόμηση οδού  
Αίτηση για σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης 
Αίτηση για τοποθέτηση μπράτσων σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού  
Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου  
Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδων κ.ο.κ. - πληροφοριακών  
Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών  
Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης  
Αίτηση για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίων  
Αίτηση για χορήγηση άδειας για αναπηρική θέση στάθμευσης 
Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης και κατασκευής πεζοδρομίου  
Αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ακριβούς διεύθυνσης 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης αλλαγής αρίθμησης 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κατόπιν αυτοψίας  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μετονομασίας οδού  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης οδού και περιοχής για προσδιορισμό Τιμής Ζώνης  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης οδών που περικλείουν οικοδομικό τετράγωνο  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης πλάτους πεζοδρομίου 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης σήμανσης Κ.Ο.Κ  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης 
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης υφιστάμενων Υδρογεωτρήσεων  
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης 
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αίτηση Αδείας Ασκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή 
Αίτηση Αδείας Ασκησης Επαγγέλματος Περιπ. Νυχιών 
Αίτηση Αδείας Εγκατάστασης και Λειιτουργίας Θεάτρων & Κινηματογράφων 
Αίτηση Αδείας ΚΥΕ 
Αίτηση Αδείας ΚΥΕ Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών 
Αίτηση Αδείας ΚΥΕ Παροχής 
Αίτηση Αδείας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων 
Αίτηση Αντικατάσταση Αδείας ΚΥΕ Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών 
Αίτηση Αντικατάσταση Αδείας ΚΥΕ Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών λόγω Προσθήκης Δραστηριότητας 
Αίτηση Αντικατάστασης Αδείας Λειτουργίας Θεάτρων & Κινηματογράφων 
Αίτηση Αντικατάστασης Αδείας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων 
Αίτηση Αντικατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 
Αίτηση Αντικατάστασης ΚΥΕ - Προσθήκη Δραστηριότητας 
Αίτηση Αντικατάστασης ΚΥΕ Παροχής Υπηρεσιών 
Αίτηση Αντικατάστασης ΚΥΕ Παροχής Υπηρεσιών Λόγω Προσθήκης Δραστηριότητας 
Αίτηση για Αδεια Πώληση Μεταχειρισμένων Ειδών (Ένδυση - Υπόδηση) 
Αίτηση Προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 
Αίτηση Προέγκρισης ΚΥΕ Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών 
Αίτηση Προέγκρισης ΚΥΕ Παροχής Υπηρεσιών 
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Αίτηση Βεβαίωσης δήλωσης ιδιοκτησίας  
Αίτηση Βεβαίωσης οριστικής στάθμης ή Αντίγραφο υψομετρικής μελέτης  
Αίτηση εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία  
Γενική Αίτηση  
Δήλωση Ιδιοκτησίας 
Ληξιαρχείο
Χορήγηση Αντιγράφου Έκθεσης Βάπτισης
Χορήγηση Αντιγράφου Έκθεσης Εκούσιας Αναγνώρισης  
Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Χορήγηση Έκθεσης Πράξης Διαζυγίου 
Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Μητρώο Αρρένων
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Ανύπαρκτων  
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας 
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων 
Χορήγηση Αρνητικής Βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.